سفارشات جلوه های ویدیوئی

محل خدمات

/ ایران

تاریخ تاسیس و راه اندازی

۱۳۸۶

حيطه كاري

VFX


سفارشات جلوه های ویديوئی

آموزش ؛ مشاوره ؛ و قبول سفارشات ساخت و پيشبرد جلوه هاي ويژه ويديويي ؛ سينمايي ويژه تدوينگران و كارگردانان گرامي . و تمامی كساني كه به ساخت كليپ هاي رويايي علاقه دارند.

عمده فعاليت سفارشات جلوه های ویديوئی بر اساس :

  • Visual effects (جلوه هاي ويژه ويديويي )
  • آموزش هدفمند
  • شبيه سازي طرح ها و پروژه ها
  • ارائه نمونه كار و مشاوره
  • پذيرش تبديل استوري بورد هاي انیمیشني و جلوه هاي ويژه انیميشني
  • Motion graphics

//ساخت و آموزش ساخت جلوه هاي خاص سينمايي ؛ پذيرش تبديل استوري بورد هاي انیميشني و جلوه هاي ويژه انیميشني .


آموزش هدفمند ؛ شبيه سازي طرح ها و پروژه ها ؛و ارائه نمونه كار و مشاوره ؛جلوه هاي ويژه ويديويي و سينمايي .