مجموعه کدینگ های تخصصی QuickTi...

مجموعه کدینگ های تخصصی QuickTime کدینگ های استاندارد فرمت-mov-MP4 مجموعه DNxHD and ProRes Codecs مجموعه از کدینگ ها برای ویرایش و اجرای بهتر فرمت های MP4 , MOV عمدتا برای کاربرد های م

++مشاهده کامل