معرفی لپ تاپ های حرفه ای ؛ مخص...

جدید جدید لپ تاب های حرفه ای مخصوص تدوین و ویرایش(آبان ۹۶) لپ تاپ های مخصوص Workstation ، و لپ تاپ هایی که برای محیط های کاری حرفه ای پیشنهاد میشود . در مبحث معرفی و پیشن

++مشاهده کامل