پریست صوتی ادیوس ؛ افکت تنظیم ...

مجموعه پریست و افکت های ادیوس صوتی ۱ , برای محیط های برادکست و تدوین سر صحنه پریست تنظیم اصوات ادیوس Broadcast Audio Preset-File مجموعه افکت های صوتی تنظیم و تغییر صدا برنامه

++مشاهده کامل