بخش پشتيباني

چنانچه نياز به پشتيباني و مشاوره در حيطه فعاليتي سايت چشم رويايي داشتيد:با ايميل زير در تماس باشيد.

  • براي مشاوره و مشكلات اكانت ؛ مشكلات خدماتي و سؤالات مربوطه به ايميل زير :
  • info@dreamyeye.net [/i]
  • براي درخواست خدمات ؛ سفارش كار ؛ نمونه كار ؛ درخواست تعیين قيمت ؛ مشاوره و پيش نمايش ؛ و..با ايميل زير در تماس باشيد.
  • support@dreamyeye.net [/i]