حفاظت از کودکان::

:افراد زیر سن قانونی

 

 • ما می دانیم که مراقبت و رفاه کودکان از اولویت برخوردار است و همه کودکان حق حفاظت از همه نوع آسیب را دارند و خواهند داشت .

 • هر آنچه مسلم است سایت ما برای بیشتر سنین قابل استفاده میباشد .

 • اما ما برای سایت سن بالای 15 سال را در نظر گرفتیم
 • این وب سایت در واقع برای افرادی که بیش از 15 سال سن دارند طراحی شده است.
 • استفاده از این وب سایت توسط افرادی که زیر سن قانونی هستند با رضایت از سوی سرپرست مجاز است.


 • استفاده از این وب سایت توسط افرادی که زیر سن قانونی هستند با رضایت از سوی سرپرست مجاز است.

 • اگر نشانی از رضایت در دسترس نباشد،

 •  

  حق حذف تمام داده‌های مربوط به کاربران زیر سن قانونی نزد ما محفوظ است.


  پدر و مادر و یا سرپرستان مسئول حفاظت از حریم شخصی فرزندان خود می‌باشند .