پرسش & پاسخ

شما ميتوانيد از طريق ايمل هاي كه قبلن اعلام شده و در زير هم ذكر ميشود سوالات تخصصي خود را با سايت چشم رويايي و كارشناسان ما در ميان بگذاريد. علاوه بر آن ، از طريق ارسال تيكت ميتوانيد درخواست پشتيباني نمايد و منتظر دريافت پاسخ ار طرف كارشناسان ما باشيد.

همچنين ميتوانيد ؛ در صفحات اجتماعي سايت ما در ساير شبكه هاي اجتماعي هم بعضي از سوالات تخصصي خود را بيان كنيد و پاسخ دريافت كنيد.

علاوه بر آن ، از طريق صفحه تماس با ما شما ميتوانيد كليه راه ارتباطي با ما را دريافت نماييد.