محل خدمات

/ ایران

تاریخ تاسیس و راه اندازی

1383

حيطه كاري

كليپ و پروجكت

ساخت پروجکت تدوین

قبول سفارشات ساخت و فروش انواع كليپ ها و پروژه هاي حرفه اي تدوين ويژه تدوينگران حرفه اي و شبكه هاي خبري و برادكست .

ساخت انواع كليپ ،edl هاي حرفه اي تدوين ،و پروژه هاي طول فيلم ،سينك و وله هاي تبليغاتي و، به صورت اختصاصي .

عمده فعاليت ساخت پروجکت تدوین بر اساس :

  • ساخت انواع ويرايش هاي تدوين تلويزيوني و سينمايي
  • ساخت كليپ هاي تخصصي ؛ و حرفه اي نظير ؛ انواع كليپ هاي تلويزيوني نمايشي ، كليپ هاي اسپورت و..
  • انواع سينك و وله
  • پروژ ه هاي حرفه اي طول فيلم با سبكي متفاوت و جديد
  • خدمات تدوين و ساخت پروجكت هاي برادكست و حرفه اي

//مشاوره و فروش خدمات برادكست و مديريت سيستم هاي تدوين حرفه اي ؛ساخت انواع كليپ ،edl هاي حرفه اي تدوين ،و پروژه هاي طول فيلم ،سينك و وله هاي تبليغاتي و، به صورت اختصاصي .