ساخت تیزر تبلیغاتی

محل خدمات

/ ایران

تاریخ تاسیس و راه اندازی

۱۳۹۱/۰۷/۱۴

حيطه كاري

تيزر و تبليغات


ساخت تیزر تبلیغاتی

قبول انواع سفارشات ساخت انواع تيزر هاي تبليغاتي تلويزيوني ؛ به صورت حرفه اي و انحصاري.

پذيرش ساخت انواع تيزر هاي تبلغاتي و صنعتي ؛ نمایشگرهای شهری و غیره به صورت كاملا اختصاصي و بسيار زيبا .به دوحالت طبيعی و تیزر موشن گرافیک.

عمده فعاليت ساخت تیزر تبلیغاتی بر اساس :

  • ساخت انواع تيزر هاي تبليغاتي
  • تيزر هاي كلاسيك
  • تيزر موشن گرافيك
  • تيزر صنعتي
  • تيزر هاي شركتي

// پذيرش ساخت انواع تيزر هاي تبلیغاتي و صنعتي ؛ نمایشگرهای شهری و غیره به صورت كاملأ اختصاصي و بسيار زيبا .به دوحالت طبيعي و تیزر موشن گرافیک.


پذيرش ساخت انواع تيزر هاي تبلیغاتي و صنعتي ؛ نمایشگرهای شهری و غیره به صورت كاملأ اختصاصي و بسيار زيبا .به دوحالت طبيعي و تیزر موشن گرافیک.