ساخت تیزر تبلیغاتی

محل خدمات

/ ایران

تاریخ تاسیس و راه اندازی

۱۳۹۱/۰۷/۱۴

حیطه کاری

تیزر و تبلیغات


ساخت تیزر تبلیغاتی

قبول انواع سفارشات ساخت انواع تیزر های تبلیغاتی تلویزیونی ؛ به صورت حرفه ای و انحصاری.

پذیرش ساخت انواع تیزر های تبلغاتی و صنعتی ؛ نمایشگرهای شهری و غیره به صورت کاملا اختصاصی و بسیار زیبا .به دوحالت طبیعی و تیزر موشن گرافیک.

عمده فعالیت ساخت تیزر تبلیغاتی بر اساس :

  • ساخت انواع تیزر های تبلیغاتی
  • تیزر های کلاسیک
  • تیزر موشن گرافیک
  • تیزر صنعتی
  • تیزر های شرکتی

// پذیرش ساخت انواع تیزر های تبلیغاتی و صنعتی ؛ نمایشگرهای شهری و غیره به صورت کاملأ اختصاصی و بسیار زیبا .به دوحالت طبیعی و تیزر موشن گرافیک.


پذیرش ساخت انواع تیزر های تبلیغاتی و صنعتی ؛ نمایشگرهای شهری و غیره به صورت کاملأ اختصاصی و بسیار زیبا .به دوحالت طبیعی و تیزر موشن گرافیک.